พระมหาธีรราชเจ้าล้นเกล้า ชาวสยาม

พระมหาธีรราชเจ้า  ล้นเกล้า ฯ ชาวสยาม

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

พระมหาธีรราชเจ้า  ล้นเกล้า ฯ ชาวสยาม

คำสั่ง     ให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้

๑.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระราชโอรสในพระองค์ใด

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๒.  พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีด้านใดบ้าง  อย่างไร

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๓.  เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระสมัญญาว่า “ สมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า ”

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๔.  สวนลุมพินี  มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไร  จงอธิบาย

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๕.  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไร

จงอธิบาย

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ดาวน์โหลด : ใบงาน พระมหาธีรราชเจ้า ล้นเกล้า ฯ ชาวสยาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s