วิเคราะห์คุณค่า ศึกษามงคลสูตร

วิเคราะห์คุณค่า ศึกษามงคลสูตร

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

วิเคราะห์คุณค่า ศึกษามงคลสูตร

คำสั่ง     ให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง “ มงคลสูตรคำฉันท์ ” ลงในตารางที่กำหนดให้

ประเด็นในการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์

ผู้แต่ง

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

ลักษณะคำประพันธ์

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

เรื่องย่อในตอนที่ศึกษา

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

โครงเรื่องในตอนที่ศึกษา

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

แนวคิด

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

คุณค่าด้านวรรณศิลป์

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

คุณค่าด้านเนื้อหา

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

คุณค่าด้านสังคม

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

การนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

ดาวน์โหลด : ใบงาน วิเคราะห์คุณค่า ศึกษามงคลสูตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s