แบ่งวรรคอย่างไรอ่านได้ถูกต้อง

แบ่งวรรคอย่างไร อ่านได้ถูกต้อง

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

แบ่งวรรคอย่างไร อ่านได้ถูกต้อง

คำสั่ง     ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / แบ่งวรรคตอนคำประพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

๑.                          มนัสไทประณตไท้                           นรินทร์ไทยมิท้อถอน

มิผูกรักมิภักดิ์บร                                              มิพึ่งบารมีบุญ

ถล้นจ้วงทะลวงจ้ำ                           บุรุษนำอนงค์หนุน

บุรุษรุกอนงค์รุน                                              ประจญร่วมประจัญบาน

อนงค์เพศมนัสพี-                            รชาติศรีทหารชาญ

มิได้ดาบก็คว้าขวาน                                       มิได้หอกก็คว้าหลาว ( ภุชงคประยาตฉันท์ )

๒.                         แรมทางกลางเถื่อน                          ห่างเพื่อนห่างผู้

หนึ่งใดนึกดู                                                     เห็นใครไป่มี

หลายวันถั่นล่วง                                เมืองหลวงธานี

นามเวสาลี                                                        ดุ่มเดาเข้าไป ( วิชชุมมาลาฉันท์ )

๓.                          บงเนื้อก็เนื้อเต้น                                พิศเส้นสรีร์รัว

ทั่วร่างและทั้งตัว                                             ก็ระริกระริวไหว

แลหลังละลามโล-                           หิตโอ้เลอะหลั่งไป

เพ่งผาดอนาถใจ                                             ระกะร่อยเพราะรอยหวาย ( อินทรวิเชียรฉันท์ )

๔.                          ชาติไทยจะไพบูลย์                           สิริพูนมหิทธิ์มหันต์

ก้าวหน้าประชานันท์                                      ก็เพราะไทยทะนุถนอม

รักชาติประเทศล้น                           ผิวตนจะตายก็ยอม

ศัตรูผิจู่ยอม                                                   จะประยุทธิ์มิท้อมิถอย ( อินทรวงศ์ฉันท์ )

๕.                          รอบด้านตระหง่านจตุรมุข                 พิศะสุขอร่ามใส

กาญจน์แกมมณีกนกะไพ –                              ฑุริย์พร่างพะแพรวพราย

บานบัฏพระบัญชระสลัก                     ฉลุลักษณ์เฉลาลาย

เพดาลก็ดารกะประกาย                                     ระกะดาดประดิษฐ์ดี ( วสันตดิลกฉันท์ )

 

ดาวน์โหลด : ใบงาน แบ่งวรรคอย่างไร อ่านได้ถูกต้อง

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s